Odinstalowywanie poprawki na Azure DevOps Server 2020 r.

Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 r.

Aby odinstalować poprawkę, rozpakować plik archiwum utworzony podczas instalowania poprawki. Następująca procedura jest prawidłowa w przypadku odinstalowywania poprawek dla Azure DevOps Server 2019 i nowszych wersji lokalnych.

Aby wycofać najnowszą poprawkę:

  1. Otwórz katalog przy użyciu Azure DevOps Server. Na przykład: C:\Program Files\Azure DevOps Server 2019.

  2. Otwórz folder kopii zapasowej. Ten folder powinien się pojawiać po zainstalowaniu poprawki. Na przykład: C:\Program Files\Azure DevOps Server 2019\Backup.

    Odinstalowywanie poprawki, Azure DevOps Server

    Wybierz w nim archiwum z najnowszą datą, na przykład datą zainstalowania poprawki.

  3. Rozpakować plik zip archiwum do katalogu z Azure DevOps Server, na przykład: C:\Program Files\Azure DevOps Server 2019 .

    Nie ma potrzeby ponownego instalowania czegokolwiek. Wystarczy skopiować pliki z kopii zapasowej z zastąpieniem.