Team Foundation Server jest teraz wywoływana Azure DevOps Server

Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018 — TFS 2013

Uwaga

Azure DevOps Server wcześniej nosiła nazwę Visual Studio Team Foundation Server.

10 września 2018 Visual Studio Team Services zmieniono nazwę firmy Microsoft (VSTS) na Azure DevOps Services. W Azure DevOps Server 2019 firma Microsoft zmienia nazwę programu Visual Studio Team Foundation Server na Azure DevOps Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, zobacz wprowadzenie Azure DevOps Server.

Ta nowa wersja oferuje wiele najnowszych funkcji z Azure DevOps Services hostowanych w chmurze do produktu serwer lokalny. Azure DevOps Services była wcześniej wywołana Visual Studio Team Services.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Azure DevOps Server, zobacz następujące artykuły:

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach w środowisku użytkownika, zobacz Nawigacja w portalu internetowym.

Pobierz Azure DevOps Server za pośrednictwem jednego z następujących kanałów:

Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z naszej oferty w chmurze, Azure DevOps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure DevOps Services vs. Azure DevOps Server. Jeśli obecnie używasz programu TFS lub Azure DevOps Server, możesz przejść z lokalizacji lokalnej do chmury i wprowadzić swoje dane.