Dokumentacja usługi Azure Digital Twins (wersja zapoznawcza)

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Azure Digital Twins utworzyć cyfrową reprezentację zasobów, środowisk i systemów firmy, aby tworzyć rozwiązania IoT nowej generacji modelujące świat rzeczywisty.