Dokumentacja usługi Azure Event Hubs

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Event Hubs pozyskiwać miliony zdarzeń na sekundę z połączonych aplikacji i urządzeń.

Wysyłanie i odbieranie zdarzeń

Szybki start