Dokumentacja usługi Azure HPC Cache

Przyspieszanie dostępu do plików na potrzeby obciążeń obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) wymagających pod względem odczytu za pomocą usługi Azure HPC Cache