Dokumentacja usługi Azure IoT

Azure Internet of Things (IoT) to kolekcja zarządzanych przez firmę Microsoft usług w chmurze, które łączą, monitorują i kontrolują miliardy zasobów Internetu rzeczy.

Rozpoczynanie tworzenia rozwiązania IoT

Usługa Azure IoT oferuje platformy IoT w chmurze i brzegowe, a także w pełni zarządzane rozwiązania IoT

Wdrażanie w pełni zarządzanego rozwiązania IoT za pomocą usługi Azure IoT Central

Dostosowywanie wstępnie utworzonego rozwiązania IoT za pomocą akceleratorów rozwiązań usługi Azure IoT

Tworzenie połączonych i inteligentnych infrastruktur za pomocą usługi Azure Digital Twins

Bezpieczne aprowizowanie urządzeń na dużą skalę przy użyciu usługi Azure IoT Hub Device Provisioning Service