Dokumentacja usługi Jenkins na platformie Azure

Dowiedz się, jak zautomatyzować ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie na platformie Azure za pomocą usługi Jenkins.

Informacje o usłudze Jenkins na platformie Azure

Omówienie

Odwołanie

Architektura

Instalowanie i konfigurowanie usługi Jenkins

Szybki start

Pobierz

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w usłudze Azure Functions

Samouczek

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie do usługi App Service

Samouczek

Przewodnik z instrukcjami

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w usłudze Azure DevOps

Samouczek

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w usłudze Azure Storage

Samouczek

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie do maszyn wirtualnych z systemem Linux

Samouczek

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie do usługi Service Fabric

Samouczek

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w usłudze Azure Spring Cloud

Samouczek