Certyfikaty

Usługa Azure Key Vault umożliwia aplikacjom i użytkownikom platformy Microsoft Azure przechowywanie i używanie certyfikatów opartych na kluczach i wpisach tajnych oraz dodawanie zautomatyzowanej funkcji odnawiania.