Dokumentacja wpisów tajnych

Usługa Azure Key Vault umożliwia aplikacjom i użytkownikom platformy Microsoft Azure przechowywanie wpisów tajnych, takich jak hasła, parametry połączenia bazy danych lub klucze konta usługi Azure Storage.