Dokumentacja usługi Azure Machine Learning

Dowiedz się, jak trenować i wdrażać modele uczenia maszynowego oraz zarządzać nimi, używać zautomatyzowanego uczenia maszynowego oraz uruchamiać potoki na dużą skalę przy użyciu usługi Azure Machine Learning. Samouczki, przykłady kodu, dokumentacje interfejsów API i inne materiały przedstawiają, jak to zrobić.