Dodawanie składnika Wiersze

W tym artykule opisano składnik w projektancie Azure Machine Learning.

Użyj tego składnika, aby połączyć dwa zestawy danych. W przypadku łączenia wiersze drugiego zestawu danych są dodawane na końcu pierwszego zestawu danych.

Łączenie wierszy jest przydatne w scenariuszach, takich jak:

  • Wygenerowano szereg statystyk oceny i chcesz połączyć je w jedną tabelę, aby ułatwić raportowanie.

  • Pracujesz z różnymi zestawami danych i chcesz połączyć zestawy danych w celu utworzenia końcowego zestawu danych.

Jak używać polecenia Dodaj wiersze

Aby połączyć wiersze z dwóch zestawów danych, wiersze muszą mieć dokładnie ten sam schemat. Oznacza to, że ta sama liczba kolumn i ten sam typ danych w kolumnach.

  1. Przeciągnij składnik Dodaj wiersze do potoku. Możesz go znaleźć w obszarze Przekształcanie danych.

  2. Połączenie zestawy danych do dwóch portów wejściowych. Zestaw danych, który chcesz dołączyć, powinien być połączony z drugim (po prawej) porcie.

  3. Prześlij potok. Liczba wierszy w wyjściowym zestawie danych powinna być równa sumie wierszy obu wejściowych zestawów danych.

    Jeśli dodasz ten sam zestaw danych do obu danych wejściowych składnika Dodaj wiersze , zestaw danych zostanie zduplikowany.

Następne kroki

Zobacz zestaw składników dostępnych do Azure Machine Learning.