Dokumentacja usługi Azure Machine Learning (wersja zapoznawcza)

Dowiedz się, jak przygotować dane oraz tworzyć i wdrażać modele, korzystając z naszych przewodników Szybki start i samouczków. Funkcje usługi Azure Machine Learning w wersji zapoznawczej umożliwiają tworzenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji przy użyciu dowolnych bibliotek i narzędzi języka Python. Można używać różnorodnych usług obliczeniowych i dotyczących danych na platformie Azure w celu przechowywania i przetwarzania danych.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Tworzenie pierwszego projektu usługi Machine Learning

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak przygotować dane, skonfigurować eksperyment i obsługiwać operacje modeli

  1. Zapoznaj się z podstawami usług Machine Learning (wersja zapoznawcza)
  2. Użyj środowiska roboczego usługi Machine Learning, aby utworzyć model przy użyciu zestawu danych dotyczących irysów
  3. Dowiedz się, jak wdrożyć model uczenia maszynowego
  4. Użyj środowiska roboczego usługi Azure Machine Learning na potrzeby zaawansowanego przygotowywania danych

Dokumentacja