Dokumentacja usług Azure Machine Learning (wersja zapoznawcza)

Usługi Azure Machine Learning (wersja zapoznawcza) umożliwiają tworzenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji i zarządzanie nimi przy użyciu dowolnych bibliotek i narzędzi języka Python. Można używać różnorodnych usług obliczeniowych i dotyczących danych na platformie Azure w celu przechowywania i przetwarzania danych.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Tworzenie pierwszego projektu usługi Machine Learning

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak przygotować dane, skonfigurować eksperyment i obsługiwać operacje modeli

  1. Zapoznaj się z podstawami usług Machine Learning (wersja zapoznawcza)
  2. Użyj środowiska roboczego usługi Machine Learning, aby utworzyć model przy użyciu zestawu danych dotyczących irysów
  3. Dowiedz się, jak wdrożyć model uczenia maszynowego
  4. Użyj środowiska roboczego usługi Azure Machine Learning na potrzeby zaawansowanego przygotowywania danych

Więcej technologii usługi Azure Machine Learning

Inne technologie dostępne w usłudze Azure Machine Learning:

Dokumentacja