Dokumentacja usługi Media Services

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Media Services — rozszerzalnej platformy w chmurze — zapewnić przesyłanie strumieniowe materiałów wideo w jakości odpowiedniej do emisji. Samouczki, dokumentacja interfejsu API i inne dokumenty przedstawiające sposób zapewnienia bezpiecznej transmisji strumieniowej materiałów wideo lub audio na żywo lub na żądanie, którą można skalować na potrzeby milionów użytkowników.


Dokumentacja