Omówienie usługi Azure Media Services

Microsoft Azure Media Services to oparta na chmurze rozszerzona platforma, która umożliwia deweloperom tworzenie skalowalnych aplikacji do dostarczania multimediów i zarządzania nimi. Usługi Media Services są oparte na interfejsach API REST, które umożliwiają bezpieczne przekazywanie, przechowywanie, kodowanie i tworzenie pakietów zawartości wideo lub audio na potrzeby transmisji strumieniowej na żądanie i na żywo do różnych klientów (np. odbiorników TV, komputerów i urządzeń przenośnych).

Korzystając wyłącznie z usługi Media Services, można tworzyć kompleksowe przepływy pracy. W przypadku niektórych części przepływu pracy można użyć składników innych firm. Na przykład kodowanie można wykonać przy użyciu kodera innego producenta. Natomiast przekazywanie, zabezpieczanie, tworzenie pakietów i dostarczanie można realizować za pomocą usługi Media Services.

Możliwe jest przesyłanie strumieniowe zawartości na żywo lub dostarczanie zawartości na żądanie. Temat zawiera także linki do innych powiązanych tematów.

Ścieżki szkoleniowe dotyczące usługi Media Services

Ścieżki szkoleniowe dotyczące usługi AMS można zobaczyć tutaj:

Wymagania wstępne

Do rozpoczęcia korzystania z usługi Azure Media Services potrzebne są:

Zestawy SDK i narzędzia

W celu tworzenia rozwiązań Media Services można użyć następujących elementów:

Pojęcia i omówienie

Pojęcia związane z usługą Azure Media Services zostały przedstawione w temacie Pojęcia.

Serię poradników ułatwiających rozpoczęcie pracy z wszystkimi głównymi składnikami usługi Azure Media Services można znaleźć na stronie Azure Media Services Step-by-Step tutorials (Usługa Azure Media Services — samouczki krok po kroku). Seria zawiera wszechstronne omówienie pojęć i przedstawia zadania AMS przy użyciu narzędzia AMSE. AMSE to narzędzie systemu Windows. To narzędzie obsługuje większość zadań, które można wykonać programowo przy użyciu zestawów AMS SDK dla platformy .NET, Azure SDK dla języka Java lub Azure PHP SDK.

Obsługiwane scenariusze i dostępność usługi Media Services w centrach danych

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Scenariusze oraz dostępność funkcji i usług AMS w centrach danych.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)

  • W przypadku usługi Media Services Encoding gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
  • W zakresie przesyłania strumieniowego zapewniamy pomyślną obsługę żądań z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej w przypadku zakupu standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego lub punktu końcowego przesyłania strumieniowego Premium.
  • W odniesieniu do kanałów na żywo gwarantujemy, że uruchomione kanały będą utrzymywać łączność zewnętrzną przez co najmniej 99,9% czasu.
  • W usłudze Content Protection gwarantujemy pomyślną realizację żądań kluczy przez co najmniej 99,9% czasu.
  • Dla odniesieniu do indeksatora zapewniamy pomyślną realizację żądań zadań indeksatora przetwarzanych przez jednostkę zarezerwowaną do celów związanych z kodowaniem przez 99,9% czasu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Umowy dotyczące poziomu usług platformy Microsoft Azure.

Aby uzyskać informacje na temat dostępności w centrach danych, zobacz sekcję Dostępność.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna platformy Azure zapewnia opcje wsparcia technicznego dla platformy Azure, w tym dla usługi Media Services.

Przekazywanie opinii

Skorzystaj z forum User Voice, aby przekazać opinie i sugestie dotyczące sposobów usprawnienia usługi Azure Media Services. Możesz także przejść bezpośrednio do jednej z następujących kategorii: