Generowanie miniatur przy użyciu usługi Media Encoder Standard za pomocą platformy .NET

logo usługi Media Services


Za pomocą Media Encoder Standard można wygenerować jeden lub więcej miniatur z wejściowego filmu wideo w formatach plików obrazów JPEG, PNGlub BMP . Można przesłać zadania, które tworzą tylko obrazy, lub można połączyć Generowanie miniatur z kodowaniem. W tym artykule przedstawiono kilka przykładowych ustawień wstępnych miniatur XML i JSON dla takich scenariuszy. Na końcu tego artykułu znajduje się przykładowy kod , który pokazuje, jak używać zestawu SDK programu Media Services .NET do wykonywania zadań kodowania.

Aby uzyskać więcej informacji o elementach, które są używane w przykładowych ustawieniach wstępnych, należy zapoznać się ze schematem Media Encoder Standard.

Zapoznaj się z sekcją zagadnienia .

Przykład ustawienia wstępnego "pojedynczego pliku PNG"

Następujące ustawienia wstępne JSON i XML mogą służyć do tworzenia pojedynczego wyjściowego pliku PNG z pierwszych kilku sekund wejściowego filmu wideo, gdzie koder zapewnia najlepszą próbę znalezienia "interesującej" ramki. Należy pamiętać, że wymiary obrazu wyjściowego zostały ustawione na 100%, co oznacza, że są one zgodne z wymiarami wejściowego wideo. Należy również pamiętać, że ustawienie "format" w elemencie "Outputs" jest wymagane do dopasowania do użycia "PngLayers" w sekcji "dekodery".

Ustawienia wstępne JSON

  {
   "Version": 1.0,
   "Codecs": [
    {
     "PngLayers": [
      {
       "Type": "PngLayer",
       "Width": "100%",
       "Height": "100%"
      }
     ],
     "Start": "{Best}",
     "Type": "PngImage"
    }
   ],
   "Outputs": [
    {
     "FileName": "{Basename}_{Index}{Extension}",
     "Format": {
      "Type": "PngFormat"
     }
    }
   ]
  }

Ustawienia wstępne XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
  <Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03">
   <Encoding>
    <PngImage Start="{Best}">
     <PngLayers>
      <PngLayer>
       <Width>100%</Width>
       <Height>100%</Height>
      </PngLayer>
     </PngLayers>
    </PngImage>
   </Encoding>
   <Outputs>
    <Output FileName="{Basename}_{Index}{Extension}">
     <PngFormat />
    </Output>
   </Outputs>
  </Preset>

Przykład ustawienia wstępnego "Seria obrazów JPEG"

Następujące ustawienia wstępne JSON i XML mogą służyć do tworzenia zestawu 10 obrazów w sygnaturach czasowych wynoszących 5%, 15%,..., 95% wejściowej osi czasu, gdzie rozmiar obrazu jest określony jako jedna czwarta wejściowego wideo.

Ustawienia wstępne JSON

  {
   "Version": 1.0,
   "Codecs": [
    {
     "JpgLayers": [
      {
       "Quality": 90,
       "Type": "JpgLayer",
       "Width": "25%",
       "Height": "25%"
      }
     ],
     "Start": "5%",
     "Step": "10%",
     "Range": "96%",
     "Type": "JpgImage"
    }
   ],
   "Outputs": [
    {
     "FileName": "{Basename}_{Index}{Extension}",
     "Format": {
      "Type": "JpgFormat"
     }
    }
   ]
  }

Ustawienia wstępne XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
  <Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03">
   <Encoding>
    <JpgImage Start="5%" Step="10%" Range="96%">
     <JpgLayers>
      <JpgLayer>
       <Width>25%</Width>
       <Height>25%</Height>
       <Quality>90</Quality>
      </JpgLayer>
     </JpgLayers>
    </JpgImage>
   </Encoding>
   <Outputs>
    <Output FileName="{Basename}_{Index}{Extension}">
     <JpgFormat />
    </Output>
   </Outputs>
  </Preset>

Przykład ustawienia "jeden obraz w określonym znaczniku czasu"

Następujące ustawienia wstępne JSON i XML mogą służyć do tworzenia pojedynczego obrazu JPEG przy 30-sekundowym znaku wideo wejściowego. To ustawienie wstępne oczekuje, że wejściowy film wideo będzie większy niż 30 sekund (w przeciwnym razie zadanie zakończy się niepowodzeniem).

Ustawienia wstępne JSON

  {
   "Version": 1.0,
   "Codecs": [
    {
     "JpgLayers": [
      {
       "Quality": 90,
       "Type": "JpgLayer",
       "Width": "25%",
       "Height": "25%"
      }
     ],
     "Start": "00:00:30",
     "Step": "1",
     "Range": "1",
     "Type": "JpgImage"
    }
   ],
   "Outputs": [
    {
     "FileName": "{Basename}_{Index}{Extension}",
     "Format": {
      "Type": "JpgFormat"
     }
    }
   ]
  }

Ustawienia wstępne XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
  <Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03">
   <Encoding>
    <JpgImage Start="00:00:30" Step="00:00:01" Range="00:00:01">
     <JpgLayers>
      <JpgLayer>
       <Width>25%</Width>
       <Height>25%</Height>
       <Quality>90</Quality>
      </JpgLayer>
     </JpgLayers>
    </JpgImage>
   </Encoding>
   <Outputs>
    <Output FileName="{Basename}_{Index}{Extension}">
     <JpgFormat />
    </Output>
   </Outputs>
  </Preset>

Przykład ustawienia "miniatury w różnych rozdzielczościach"

Poniższego ustawienia wstępnego można użyć do wygenerowania miniatur w różnych rozdzielczościach w jednym zadaniu. W przykładzie w pozycjach 5%, 15%,..., 95% wejściowej osi czasu koder generuje dwa obrazy — jeden o 100% wejściowej rozdzielczości wideo, a drugi przy 50%.

Zwróć uwagę na użycie makra {Solution} w nazwie pliku; wskazuje, że koder ma używać szerokości i wysokości określonej w sekcji kodowanie ustawienia wstępnego podczas generowania nazwy pliku obrazów wyjściowych. Pozwala to również łatwo rozróżnić różne obrazy

Ustawienia wstępne JSON

  {
   "Version": 1.0,
   "Codecs": [
    {
     "JpgLayers": [
    {
     "Quality": 90,
     "Type": "JpgLayer",
     "Width": "100%",
     "Height": "100%"
    },
    {
     "Quality": 90,
     "Type": "JpgLayer",
     "Width": "50%",
     "Height": "50%"
    }

     ],
     "Start": "5%",
     "Step": "10%",
     "Range": "96%",
     "Type": "JpgImage"
    }
   ],
   "Outputs": [
    {
     "FileName": "{Basename}_{Resolution}_{Index}{Extension}",
     "Format": {
    "Type": "JpgFormat"
     }
    }
   ]
  }

Ustawienia wstępne XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03">
  <Encoding>
  <JpgImage Start="5%" Step="10%" Range="96%"><JpgImage Start="00:00:01" Step="00:00:15">
   <JpgLayers>
    <JpgLayer>
    <Width>100%</Width>
    <Height>100%</Height>
    <Quality>90</Quality>
    </JpgLayer>
    <JpgLayer>
    <Width>50%</Width>
    <Height>50%</Height>
    <Quality>90</Quality>
    </JpgLayer>
   </JpgLayers>
  </JpgImage>
  </Encoding>
  <Outputs>
   <Output FileName="{Basename}_{Resolution}_{Index}{Extension}">
    <JpgFormat/>
   </Output>
  </Outputs>
  </Preset>

Przykład generowania miniatury podczas kodowania

Chociaż wszystkie powyższe przykłady zostały omówione w tym, jak można przesłać zadanie kodowania, które tworzy tylko obrazy, można także połączyć kodowanie wideo/audio z generowaniem miniatur. Poniższe ustawienia wstępne JSON i XML poinformują Media Encoder Standard o wygenerowaniu miniatury podczas kodowania.

Ustawienia wstępne JSON

Aby uzyskać informacje o schemacie, zobacz ten artykuł.

  {
   "Version": 1.0,
   "Codecs": [
    {
     "KeyFrameInterval": "00:00:02",
     "SceneChangeDetection": "true",
     "H264Layers": [
      {
       "Profile": "Auto",
       "Level": "auto",
       "Bitrate": 4500,
       "MaxBitrate": 4500,
       "BufferWindow": "00:00:05",
       "Width": 1280,
       "Height": 720,
       "ReferenceFrames": 3,
       "EntropyMode": "Cabac",
       "AdaptiveBFrame": true,
       "Type": "H264Layer",
       "FrameRate": "0/1"
  
      }
     ],
     "Type": "H264Video"
    },
    {
     "JpgLayers": [
      {
       "Quality": 90,
       "Type": "JpgLayer",
       "Width": "100%",
       "Height": "100%"
      }
     ],
     "Start": "{Best}",
     "Type": "JpgImage"
    },
    {
     "Channels": 2,
     "SamplingRate": 48000,
     "Bitrate": 128,
     "Type": "AACAudio"
    }
   ],
   "Outputs": [
    {
     "FileName": "{Basename}_{Index}{Extension}",
     "Format": {
      "Type": "JpgFormat"
     }
    },
    {
     "FileName": "{Basename}_{Resolution}_{VideoBitrate}.mp4",
     "Format": {
      "Type": "MP4Format"
     }
    }
   ]
  }

Ustawienia wstępne XML

Aby uzyskać informacje o schemacie, zobacz ten artykuł.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
  <Preset xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" xmlns="https://www.windowsazure.com/media/encoding/Preset/2014/03">
   <Encoding>
    <H264Video>
     <KeyFrameInterval>00:00:02</KeyFrameInterval>
     <SceneChangeDetection>true</SceneChangeDetection>
     <H264Layers>
      <H264Layer>
       <Bitrate>4500</Bitrate>
       <Width>1280</Width>
       <Height>720</Height>
       <FrameRate>0/1</FrameRate>
       <Profile>Auto</Profile>
       <Level>auto</Level>
       <BFrames>3</BFrames>
       <ReferenceFrames>3</ReferenceFrames>
       <Slices>0</Slices>
       <AdaptiveBFrame>true</AdaptiveBFrame>
       <EntropyMode>Cabac</EntropyMode>
       <BufferWindow>00:00:05</BufferWindow>
       <MaxBitrate>4500</MaxBitrate>
      </H264Layer>
     </H264Layers>
    </H264Video>
    <AACAudio>
     <Profile>AACLC</Profile>
     <Channels>2</Channels>
     <SamplingRate>48000</SamplingRate>
     <Bitrate>128</Bitrate>
    </AACAudio>
    <JpgImage Start="{Best}">
     <JpgLayers>
      <JpgLayer>
       <Width>100%</Width>
       <Height>100%/Height>
       <Quality>90</Quality>
      </JpgLayer>
     </JpgLayers>
    </JpgImage>
   </Encoding>
   <Outputs>
    <Output FileName="{Basename}_{Resolution}_{VideoBitrate}.mp4">
     <MP4Format />
    </Output>
    <Output FileName="{Basename}_{Index}{Extension}">
     <JpgFormat />
    </Output>
   </Outputs>
  </Preset>  

Koduj wideo i Generuj miniaturę przy użyciu platformy .NET

Poniższy przykład kodu używa Media Services .NET SDK do wykonywania następujących zadań:

 • Utwórz zadanie kodowania.

 • Pobierz odwołanie do kodera Media Encoder Standard.

 • Załaduj wstępnie zdefiniowane dane XML lub JSON , które zawierają ustawienia wstępne kodowania, a także informacje konieczne do generowania miniatur. Możesz zapisać ten plik XML lub kod JSON w pliku i użyć następującego kodu do załadowania pliku.

  // Load the XML (or JSON) from the local file.
  string configuration = File.ReadAllText(fileName); 
  
 • Dodaj jedno zadanie kodowania do zadania.

 • Określ zasób wejściowy do zakodowania.

 • Utwórz zasób wyjściowy, który zawiera zakodowany element zawartości.

 • Dodaj procedurę obsługi zdarzeń, aby sprawdzić postęp zadania.

 • Przesyłanie zadania.

Zapoznaj się z artykułem programowanie Media Services przy użyciu platformy .NET , aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania środowiska deweloperskiego.

using System;
using System.Configuration;
using System.IO;
using System.Linq;
using Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client;
using System.Threading;

namespace EncodeAndGenerateThumbnails
{
  class Program
  {
    // Read values from the App.config file.
    private static readonly string _AADTenantDomain =
    ConfigurationManager.AppSettings["AMSAADTenantDomain"];
    private static readonly string _RESTAPIEndpoint =
    ConfigurationManager.AppSettings["AMSRESTAPIEndpoint"];
    private static readonly string _AMSClientId =
    ConfigurationManager.AppSettings["AMSClientId"];
    private static readonly string _AMSClientSecret =
    ConfigurationManager.AppSettings["AMSClientSecret"];

    private static CloudMediaContext _context = null;

    private static readonly string _mediaFiles =
    Path.GetFullPath(@"../..\Media");

    private static readonly string _singleMP4File =
      Path.Combine(_mediaFiles, @"BigBuckBunny.mp4");

    static void Main(string[] args)
    {
      AzureAdTokenCredentials tokenCredentials =
        new AzureAdTokenCredentials(_AADTenantDomain,
          new AzureAdClientSymmetricKey(_AMSClientId, _AMSClientSecret),
          AzureEnvironments.AzureCloudEnvironment);

      var tokenProvider = new AzureAdTokenProvider(tokenCredentials);

      _context = new CloudMediaContext(new Uri(_RESTAPIEndpoint), tokenProvider);

      // Get an uploaded asset.
      var asset = _context.Assets.FirstOrDefault();

      // Encode and generate the thumbnails.
      EncodeToAdaptiveBitrateMP4Set(asset);

      Console.ReadLine();
    }

    static public IAsset EncodeToAdaptiveBitrateMP4Set(IAsset asset)
    {
      // Declare a new job.
      IJob job = _context.Jobs.Create("Media Encoder Standard Thumbnail Job");
      // Get a media processor reference, and pass to it the name of the 
      // processor to use for the specific task.
      IMediaProcessor processor = GetLatestMediaProcessorByName("Media Encoder Standard");

      // Load the XML (or JSON) from the local file.
      string configuration = File.ReadAllText("ThumbnailPreset_JSON.json");

      // Create a task
      ITask task = job.Tasks.AddNew("Media Encoder Standard Thumbnail task",
          processor,
          configuration,
          TaskOptions.None);

      // Specify the input asset to be encoded.
      task.InputAssets.Add(asset);
      // Add an output asset to contain the results of the job. 
      // This output is specified as AssetCreationOptions.None, which 
      // means the output asset is not encrypted. 
      task.OutputAssets.AddNew("Output asset",
          AssetCreationOptions.None);

      job.StateChanged += new EventHandler<JobStateChangedEventArgs>(JobStateChanged);
      job.Submit();
      job.GetExecutionProgressTask(CancellationToken.None).Wait();

      return job.OutputMediaAssets[0];
    }

    private static void JobStateChanged(object sender, JobStateChangedEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Job state changed event:");
      Console.WriteLine(" Previous state: " + e.PreviousState);
      Console.WriteLine(" Current state: " + e.CurrentState);
      switch (e.CurrentState)
      {
        case JobState.Finished:
          Console.WriteLine();
          Console.WriteLine("Job is finished. Please wait while local tasks or downloads complete...");
          break;
        case JobState.Canceling:
        case JobState.Queued:
        case JobState.Scheduled:
        case JobState.Processing:
          Console.WriteLine("Please wait...\n");
          break;
        case JobState.Canceled:
        case JobState.Error:

          // Cast sender as a job.
          IJob job = (IJob)sender;

          // Display or log error details as needed.
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    private static IMediaProcessor GetLatestMediaProcessorByName(string mediaProcessorName)
    {
      var processor = _context.MediaProcessors.Where(p => p.Name == mediaProcessorName).
      ToList().OrderBy(p => new Version(p.Version)).LastOrDefault();

      if (processor == null)
        throw new ArgumentException(string.Format("Unknown media processor", mediaProcessorName));

      return processor;
    }
  }
}

Zagadnienia do rozważenia

Obowiązują następujące zastrzeżenia:

 • Użycie jawnych sygnatur czasowych dla elementu Start/Step/Range zakłada, że źródło danych wejściowych jest co najmniej 1 minutę.

 • Elementy JPG/PNG/BmpImage mają atrybuty typu Start, krok i zakres — można je interpretować jako:

  • Numer ramki, jeśli są nieujemnymi liczbami całkowitymi, na przykład "Start": "120",

  • W odniesieniu do czasu trwania źródła, jeśli jest wyrażona jako%-sufiksy, na przykład "Start": "15%" lub

  • Sygnatura czasowa, jeśli jest wyrażona w formacie gg: MM: SS... Formatowanie. Na przykład "Start": "00:01:00"

   Można mieszać i dopasowywać notacje w miarę jak ty.

   Ponadto funkcja Start obsługuje również specjalne makro: {Najlepsza}, które próbuje określić pierwszy "interesujące" ramki notatki zawartości: (krok i zakres są ignorowane, gdy początek jest ustawiony na {Najlepsza})

  • Wartości domyślne: początek: {Najlepsza}

 • Format danych wyjściowych musi być jawnie podany dla każdego formatu obrazu: JPG/PNG/BmpFormat. Gdy jest obecny, MES pasuje do JpgVideo JpgFormat i tak dalej. OutputFormat wprowadza nowy obraz — specyficzne dla kodera-dekoder makro: {index}, które musi być obecne (raz i tylko raz) dla formatów danych wyjściowych obrazu.

Następne kroki

Postęp zadania można sprawdzić, gdy zadanie kodowania jest w stanie oczekiwania.

Ścieżki szkoleniowe dotyczące usługi Media Services

Azure Media Services w wersji 3 (najnowsza)

Zapoznaj się z najnowszą wersją Azure Media Services.

Media Services w wersji 2 (starsza wersja)

Wyraź opinię

Skorzystaj z forum User Voice, aby przekazać opinie i sugestie dotyczące sposobów usprawnienia usługi Azure Media Services. Możesz także przejść bezpośrednio do jednej z następujących kategorii:

Zobacz też

Omówienie kodowania Media Services