Zestaw danych diabetes

Zestaw danych Diabetes (Cukrzyca) ma 442 próbki z 10 funkcjami, dzięki czemu doskonale nadaje się do rozpoczęcia korzystania z algorytmów uczenia maszynowego. Jest to jeden z najpopularniejszych zestawów danych Scikit Learn Toy Datasets.

Oryginalny opis zestawu danych
| Oryginalny plik danych

Uwaga

Firma Microsoft Azure Open Datasets na zasadzie "jak jest". Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, ani nie udziela żadnych warunków w odniesieniu do korzystania z zestawów danych. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne Microsoft zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, w tym szkody bezpośrednie, wynikowe, specjalne, pośrednie, pośrednie, przypadkowe lub karalne wynikające z używania zestawów danych.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Kolumny

Nazwa Typ danych Unikatowe Wartości (przykład)
Wieku bigint 58 53 60
BMI double 163 24.1 23.5
Bp double 100 93.0 83.0
S1 bigint 141 162 184
S2 double 302 125.8 114.8
S3 double 63 46.0 38.0
S4 double 66 3.0 4.0
S5 double 184 4.4427 4.3041
S6 bigint 56 92 96
Seks bigint 2 1 2
Y bigint 214 72 200

Wersja zapoznawcza

Wieku Seks BMI Bp S1 S2 S3 S4 S5 S6 Y
59 2 32.1 101 157 93.2 38 4 4.8598 87 151
48 1 21.6 87 183 103.2 70 3 3.8918 69 75
72 2 30,5 93 156 93.6 41 4 4.6728 85 141
24 1 25,3 84 198 131.4 40 5 4.8903 89 206
50 1 23 101 192 125.4 52 4 4.2905 80 135
23 1 22.6 89 139 64.8 61 2 4.1897 68 97
36 2 22 90 160 99.6 50 3 3.9512 82 138
66 2 26,2 114 255 185 56 4.55 4.2485 92 63
60 2 32.1 83 179 119.4 42 4 4.4773 94 110
29 1 30 85 180 93,4 43 4 5.3845 88 310

Dostęp do danych

Użyj następujących przykładów kodu, aby uzyskać dostęp do tego zestawu danych w Azure Notebooks, Azure Databricks lub Azure Synapse.

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import Diabetes

diabetes = Diabetes.get_tabular_dataset()
diabetes_df = diabetes.to_pandas_dataframe()

diabetes_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import Diabetes

diabetes = Diabetes.get_tabular_dataset()
diabetes_df = diabetes.to_spark_dataframe()

display(diabetes_df.limit(5))

Azure Synapse

Przykład nie jest dostępny dla tej kombinacji platformy/pakietu.

Następne kroki

Wyświetl pozostałe zestawy danych w wykazie Open Datasets danych.