Dokumentacja usługi Azure Site Recovery

Używaj usługi Azure Site Recovery do odzyskiwania po awarii obciążeń lokalnych i maszyn wirtualnych platformy Azure.

Informacje o usłudze Site Recovery

Omówienie