Dokumentacja usługi Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery organizuje odzyskiwanie po awarii i zarządza nim w przypadku maszyn wirtualnych platformy Azure, lokalnych maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych. Dowiedz się, jak przeprowadzać replikację, przejście do trybu failover i powrót po awarii, zapoznając się z naszymi przewodnikami Szybki start i samouczkami.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Szybkie konfigurowanie odzyskiwania po awarii w przypadku maszyny wirtualnej platformy Azure

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak skonfigurować odzyskiwanie po awarii w przypadku maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych.

Azure–Azure

 1. Konfigurowanie odzyskiwania po awarii
 2. Uruchamianie próbnego odzyskiwania po awarii
 3. Uruchamianie trybu failover i powrotu po awarii

VMware

 1. Przygotowywanie platformy Azure
 2. Przygotowywanie lokalnego wdrożenia oprogramowania VMware
 3. Konfigurowanie odzyskiwania po awarii
 4. Uruchamianie próbnego odzyskiwania po awarii
 5. Uruchamianie trybu failover i powrotu po awarii

Funkcja Hyper-V

 1. Przygotowywanie platformy Azure
 2. Przygotowywanie lokalnej funkcji Hyper-V
 3. Konfigurowanie odzyskiwania po awarii dla maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 4. Konfigurowanie odzyskiwania po awarii dla maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V zarządzanych przez program System Center VMM
 5. Uruchamianie próbnego odzyskiwania po awarii
 6. Uruchamianie trybu failover i powrotu po awarii

Migracja na platformę Azure

 1. Przygotowywanie platformy Azure
 2. Migrowanie maszyn lokalnych lub wystąpień usług AWS do platformy Azure

Dokumentacja