Dokumentacja usługi Azure SQL Database

Usługa Azure SQL Database to relacyjna baza danych oferowana jako usługach, która korzysta z aparatu programu Microsoft SQL Server. Usługa SQL Database to wysokiej wydajności niezawodna i bezpieczna baza danych, za pomocą której można tworzyć oparte na danych aplikacje i witryny internetowe w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak używać usługi SQL Database, korzystając z przewodników Szybki Start, samouczków i przykładów.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak utworzyć bazę danych SQL, zarządzać nią za pomocą narzędzia SQL Management Studio i programować z jej użyciem w językach C#, Java, Python, Node.js i Ruby:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak tworzyć i migrować bazy danych oraz zarządzać nimi za pomocą usługi SQL DB

  1. Tworzenie i projektowanie schematu dla nowej bazy danych SQL przy użyciu platformy SSMS lub .NET
  2. Migrowanie istniejącej bazy danych programu SQL Server do używania w usłudze Azure SQL Database
  3. Zabezpieczanie usługi SQL Database
  4. Implementowanie rozproszonej geograficznie bazy danych

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Przykłady

Znajdowanie skryptów umożliwiających zarządzanie typowymi zadaniami.

Dokumentacja