Dokumentacja usługi Azure SQL Database

Azure SQL Database to relacyjna baza danych jako usługa (DBaaS) ogólnego przeznaczenia, oparta na najnowszej stabilnej wersji aparatu bazy danych programu Microsoft SQL Server. Usługa SQL Database to wysokiej wydajności niezawodna i bezpieczna baza danych w chmurze, za pomocą której można tworzyć oparte na danych aplikacje i witryny internetowe w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak używać usługi SQL Database, korzystając z przewodników Szybki Start, samouczków i przykładów.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Usługa Azure SQL Database ułatwia wykonywanie podstawowych zadań zarządzania przy użyciu witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i programu Azure PowerShell. Dowiedz się, jak wykonywać podstawowe zadania zarządzania dzięki przykładom z poniższych przewodników Szybki start:

Witryna Azure PortalWitryna Azure PortalInterfejs wiersza polecenia platformy AzureInterfejs wiersza polecenia platformy AzurePowerShellPowerShellSzablon usługi Azure Resource ManagerSzablon usługi Azure Resource Manager
Tworzenie pojedynczej bazy danych
Tworzenie elastycznej puli
Tworzenie wystąpienia zarządzanego

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak tworzyć i migrować bazy danych oraz zarządzać nimi za pomocą usługi SQL Database

  1. Rozpoczynanie pracy z pojedynczą bazą danych i wystąpieniem zarządzanym za pomocą naszych przewodników Szybki start.
  2. Tworzenie i projektowanie schematu dla nowej pojedynczej bazy danych przy użyciu platformy SSMS lub .NET
  3. Migrowanie istniejącej bazy danych na platformę Azure za pomocą natywnego pliku kopii zapasowej programu SQL Server lub narzędzia Data Migration Assistant albo przez zaimportowanie pliku BACPAC
  4. Zabezpieczanie usługi SQL Database
  5. Globalne dystrybuowanie danych przy użyciu rozproszonej geograficznie bazy danych

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Przykłady

Znajdowanie skryptów umożliwiających zarządzanie typowymi zadaniami.

Dokumentacja