Dokumentacja usługi Azure Blob Storage

Usługa Azure Blob Storage to rozwiązanie magazynu obiektów firmy Microsoft dla chmury. Magazyn obiektów blob jest zoptymalizowany pod kątem przechowywania olbrzymich ilości danych bez struktury.

Informacje o usłudze Blob Storage

Omówienie