azcopy make

Tworzy kontener lub udział plików.

Streszczenie

Utwórz kontener lub udział plików reprezentowany przez podany adres URL zasobu.

azcopy make [resourceURL] [flags]

Przykłady

azcopy make "https://[account-name].[blob,file,dfs].core.windows.net/[top-level-resource-name]"

Opcje

-h, --help pomoc dotycząca tworzenia --quota-gb (uint32) Określa maksymalny rozmiar udziału w gigabajtach (GiB), 0 oznacza zaakceptowanie domyślnego limitu przydziału usługi plików.

Opcje dziedziczone z poleceń nadrzędnych

--cap-mbps (float) Limituje szybkość transferu w megabitach na sekundę. Przepływność chwil po chwili może się nieznacznie różnić od limitu. Jeśli ta opcja jest ustawiona na zero lub zostanie pominięta, przepływność nie jest ograniczona.

--output-type (ciąg) Format danych wyjściowych polecenia. Dostępne opcje to: tekst, json. Wartość domyślna to "text". (domyślny "tekst")

--trusted-microsoft-suffixes(ciąg) Określa dodatkowe sufiksy domeny, w których mogą być wysyłane Azure Active Directory tokeny logowania. Wartość domyślna to '.core.windows.net;. core.chinacloudapi.cn; .core.cloudapi.de;. core.usgovcloudapi.net;*.storage.azure.net". Wszystkie wymienione tutaj są dodawane do wartości domyślnej. W przypadku zabezpieczeń należy umieścić w tym miejscu tylko Microsoft Azure domen. Oddziel wiele wpisów średnikami.

Zobacz też