Przykłady Storage platformy Azure przy użyciu bibliotek klienckich platformy .NET w wersji 12

W poniższej tabeli przedstawiono omówienie repozytorium przykładów i scenariuszy, które zostały uwzględnione w poszczególnych przykładach. Kliknij linki, aby wyświetlić odpowiedni przykładowy kod w GitHub.

Uwaga

Te przykłady korzystają z najnowszej biblioteki platformy Azure Storage .NET w wersji 12. Aby uzyskać kod w starszej wersji 11, zobacz Przykłady Storage Azure Blob dla platformy .NET w GitHub repozytorium.

Przykłady obiektów blob

Authentication

Przetwarzanie wsadowe

Obiekt blob

Rozwiązywanie problemów

Przykłady Storage Data Lake gen2

Authentication

System plików

Katalog

Plik

Rozwiązywanie problemów

Azure Files przykłady

Authentication

Udziały plików

Rozwiązywanie problemów

Przykłady kolejek

Authentication

Kolejka

Komunikat

Rozwiązywanie problemów

Przykłady tabel (wersja 11)

Przykładowe biblioteki kodu platformy Azure

Aby wyświetlić pełne przykładowe biblioteki .NET, przejdź do:

Możesz przeglądać i klonować repozytorium GitHub dla każdej biblioteki.

Przewodniki wprowadzające

Zapoznaj się z następującymi przewodnikami, jeśli szukasz instrukcji dotyczących instalowania bibliotek klienckich usługi Azure Storage i rozpoczynania z nim pracy.

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat przykładów dla innych języków: