Azure Synapse Analytics

Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań o dane na twoich warunkach przy użyciu zasobów bez serwera lub dedykowanych — na dużą skalę.

Informacje o usłudze Azure Synapse Analytics

Omówienie

Potok i przepływ danych

Pojęcie

Szybki start