Maszyny wirtualne na platformie Azure

Dokumentacja dotycząca tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi na platformie Azure.