Dokumentacja usługi Virtual Machines

Dowiedz się, jak tworzyć maszyny wirtualne platformy Azure. W samouczkach, dokumentacji interfejsów API i innych dokumentach pokazano, jak tworzyć i wdrażać maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux oraz szablony maszyn wirtualnych.

5-minutowe przewodniki Szybki start dla systemu Linux

Dowiedz się, jak wdrożyć serwer sieci Web usług NGINX na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu:

5-minutowe przewodniki Szybki start dla systemu Windows

Dowiedz się, jak wdrożyć serwer internetowy usług IIS na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016:

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Dokumentacja