Maszyny wirtualne z systemem Linux na platformie Azure

Dokumentacja dotycząca tworzenia maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie Azure oraz zarządzania nimi.