Oblicz wyniki testów porównawczych dla maszyn wirtualnych z systemem LinuxCompute benchmark scores for Linux VMs

Poniższe wyniki testu porównawczego przedstawiają wydajność obliczeń w przypadku wysokiej wydajności zestawienia maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Ubuntu.The following CoreMark benchmark scores show compute performance for Azure's high-performance VM lineup running Ubuntu. Wyniki testów porównawczych obliczeń są również dostępne dla maszyn wirtualnych z systemem Windows.Compute benchmark scores are also available for Windows VMs.

Av2 — ogólne obliczeniaAv2 - General Compute

(3/15/2019 12:06:55 AM PBI 3897709)(3/15/2019 12:06:55 AM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_A1_v2Standard_A1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 11 11 1.91.9 6 4836,483 120120 1,85%1.85% 273273
Standardowa_A1_v2Standard_A1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 1.91.9 6 0596,059 208208 3,43%3.43% 217217
Standardowa_A1_v2Standard_A1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 1.91.9 6 3676,367 453453 7,12%7.12% 217217
Standardowa_A2_v2Standard_A2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 22 11 3.93.9 13 16113,161 194194 1,48%1.48% 266266
Standardowa_A2_v2Standard_A2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 3.93.9 12 06712,067 401401 3,32%3.32% 203203
Standardowa_A2_v2Standard_A2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 3.93.9 12 52712,527 797797 6,37%6.37% 238238
Standardowa_A2m_v2Standard_A2m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 22 11 15,715.7 13 16713,167 179179 1,36%1.36% 273273
Standardowa_A2m_v2Standard_A2m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 15,715.7 12 13312,133 336336 2,77%2.77% 210210
Standardowa_A2m_v2Standard_A2m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 15,715.7 12 40112,401 656656 5,29%5.29% 224224
Standardowa_A4_v2Standard_A4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 44 11 7.87.8 26 30726,307 231231 0,88%0.88% 231231
Standardowa_A4_v2Standard_A4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 7.87.8 24 55224,552 720720 2,93%2.93% 224224
Standardowa_A4_v2Standard_A4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 7.87.8 24 96324,963 1,6251,625 6,51%6.51% 252252
Standardowa_A4m_v2Standard_A4m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 44 11 31,431.4 26 23826,238 292292 1,11%1.11% 259259
Standardowa_A4m_v2Standard_A4m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 31,431.4 24 25024,250 491491 2,02%2.02% 189189
Standardowa_A4m_v2Standard_A4m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 31,431.4 24 72524,725 1 5531,553 6,28%6.28% 259259
Standardowa_A8_v2Standard_A8_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 88 11 15,715.7 53 23753,237 687687 1,29%1.29% 266266
Standardowa_A8_v2Standard_A8_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 15,715.7 49 65549,655 585585 1,18%1.18% 147147
Standardowa_A8_v2Standard_A8_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 15,715.7 49 00549,005 2 1622,162 4,41%4.41% 294294
Standardowa_A8m_v2Standard_A8m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 88 22 62,962.9 52 62752,627 902902 1,71%1.71% 266266
Standardowa_A8m_v2Standard_A8m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 62,962.9 49 83849,838 633633 1,27%1.27% 182182
Standardowa_A8m_v2Standard_A8m_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 62,962.9 49 12349,123 2 4832,483 5,05%5.05% 259259

B — do seriiB - Burstable

(3/15/2019 12:27:08 AM PBI 3897709)(3/15/2019 12:27:08 AM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_B1msStandard_B1ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 1.91.9 13 59313,593 307307 2,26%2.26% 2828
Standard_B1msStandard_B1ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 1.91.9 14 06914,069 495495 3,52%3.52% 672672
Standard_B1sStandard_B1s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 0.90.9 13 73613,736 211211 1,54%1.54% 2828
Standard_B1sStandard_B1s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 0.90.9 13 96513,965 457457 3,27%3.27% 672672
Standard_B2msStandard_B2ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 7.87.8 27 36127,361 1 1101,110 4,06%4.06% 2828
Standard_B2msStandard_B2ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 7.87.8 27 43227,432 771771 2,81%2.81% 672672
Standard_B2sStandard_B2s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 3.93.9 27 48827,488 822822 2,99%2.99% 2828
Standard_B2sStandard_B2s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 3.93.9 27 54827,548 864864 3,14%3.14% 672672
Standard_B4msStandard_B4ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 15,715.7 54 95154,951 1 8681,868 3.40%3.40% 2828
Standard_B4msStandard_B4ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 15,715.7 54 05154,051 1 2601,260 2,33%2.33% 672672
Standard_B8msStandard_B8ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 31,431.4 111 929111,929 1 5621,562 1,40%1.40% 3535
Standard_B8msStandard_B8ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 31,431.4 109 537109,537 1 3541,354 1,24%1.24% 665665

DSv3 — ogólne obliczenia i Premium StorageDSv3 - General Compute + Premium Storage

(3/12/2019 6:52:03 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:52:03 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_D2s_v3Standard_D2s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 7.87.8 20 15320,153 838838 4,16%4.16% 147147
Standardowa_D2s_v3Standard_D2s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 7.87.8 20 90320,903 1 3241,324 6,33%6.33% 553553
Standardowa_D4s_v3Standard_D4s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 15,715.7 39 50239,502 1 2571,257 3.18%3.18% 189189
Standardowa_D4s_v3Standard_D4s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 15,715.7 40 54740,547 1,9351,935 4,77%4.77% 511511
Standardowa_D8s_v3Standard_D8s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 31,431.4 80 19180,191 1 0541,054 1,31%1.31% 168168
Standardowa_D8s_v3Standard_D8s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 31,431.4 79 88479,884 3 0733,073 3,85%3.85% 532532
Standardowa_D16s_v3Standard_D16s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 62,962.9 160 319160,319 1 2131,213 0,76%0.76% 105105
Standardowa_D16s_v3Standard_D16s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 62,962.9 156 325156,325 2 1762,176 1,39%1.39% 588588
Standard_D32s_v3Standard_D32s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3232 22 125,9125.9 315 457315,457 2 6472,647 0,84%0.84% 105105
Standard_D32s_v3Standard_D32s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 11 125,9125.9 312 058312,058 1 6611,661 0,53%0.53% 595595
Standard_D64s_v3Standard_D64s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 251,9251.9 627 378627,378 4 4474,447 0,71%0.71% 700700

Dv3 — ogólne obliczeniaDv3 - General Compute

(3/12/2019 6:54:27 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:54:27 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_D2_v3Standard_D2_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 7.87.8 20 35920,359 799799 3,93%3.93% 154154
Standardowa_D2_v3Standard_D2_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 7.87.8 20 73720,737 1 4221,422 6,86%6.86% 546546
Standardowa_D4_v3Standard_D4_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 15,715.7 40 09540,095 1 5011,501 3,74%3.74% 147147
Standardowa_D4_v3Standard_D4_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 15,715.7 41 14741,147 2 7062,706 6,58%6.58% 546546
Standardowa_D8_v3Standard_D8_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 31,431.4 80 38380,383 1 4861,486 1,85%1.85% 133133
Standardowa_D8_v3Standard_D8_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 31,431.4 80 51180,511 3 9163,916 4,86%4.86% 560560
Standardowa_D16_v3Standard_D16_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 62,962.9 160 932160,932 2 2002,200 1,37%1.37% 140140
Standardowa_D16_v3Standard_D16_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 62,962.9 158 679158,679 4 5504,550 2,87%2.87% 560560
Standard_D32_v3Standard_D32_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3232 22 125,9125.9 314 208314,208 4 2504,250 1,35%1.35% 189189
Standard_D32_v3Standard_D32_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 11 125,9125.9 312 472312,472 3 1733,173 1,02%1.02% 511511
Standard_D64_v3Standard_D64_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 251,9251.9 627 470627,470 9 6519,651 1,54%1.54% 700700

DSv2 — zoptymalizowane pod kątem magazynuDSv2 - Storage Optimized

(3/15/2019 12:53:13 AM PBI 3897709)(3/15/2019 12:53:13 AM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_DS1_v2Standard_DS1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 3.43.4 14 64214,642 600600 4,10%4.10% 259259
Standardowa_DS1_v2Standard_DS1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 3.43.4 14 80814,808 904904 6,10%6.10% 434434
Standardowa_DS2_v2Standard_DS2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 6.86.8 28 65428,654 877877 3,06%3.06% 301301
Standardowa_DS2_v2Standard_DS2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 6.86.8 29 08929,089 1 4211,421 4,89%4.89% 406406
Standardowa_DS3_v2Standard_DS3_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 13,713.7 57 25557,255 1 6331,633 2,85%2.85% 238238
Standardowa_DS3_v2Standard_DS3_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 13,713.7 57 25557,255 2 2652,265 3,96%3.96% 462462
Standardowa_DS4_v2Standard_DS4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 27,527.5 116 681116,681 1 0971,097 0,94%0.94% 231231
Standardowa_DS4_v2Standard_DS4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 27,527.5 112 512112,512 1 2611,261 1,12%1.12% 462462
Standardowa_DS5_v2Standard_DS5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 55,055.0 225 661225,661 2 3702,370 1,05%1.05% 189189
Standardowa_DS5_v2Standard_DS5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 55,055.0 229 145229,145 2 8782,878 1,26%1.26% 2121
Standardowa_DS5_v2Standard_DS5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 55,055.0 226 818226,818 1 7971,797 0,79%0.79% 497497
Standardowa_DS11_v2Standard_DS11_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 13,713.7 28 57128,571 920920 3,22%3.22% 238238
Standardowa_DS11_v2Standard_DS11_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 13,713.7 29 04929,049 1 6141,614 5,56%5.56% 469469
Standard_DS11 — 1_v2Standard_DS11-1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 13,713.7 14 59414,594 617617 4,23%4.23% 287287
Standard_DS11 — 1_v2Standard_DS11-1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 13,713.7 14 95114,951 852852 5,70%5.70% 413413
Standardowa_DS12_v2Standard_DS12_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 27,527.5 57 50357,503 1 3981,398 2,43%2.43% 217217
Standardowa_DS12_v2Standard_DS12_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 27,527.5 57 08257,082 2 3722,372 4,16%4.16% 483483
Standard_DS12 — 1_v2Standard_DS12-1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 27,527.5 14 69814,698 564564 3,84%3.84% 238238
Standard_DS12 — 1_v2Standard_DS12-1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 27,527.5 15 12715,127 941941 6,22%6.22% 462462
Standard_DS12 — 2_v2Standard_DS12-2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 27,527.5 28 71128,711 981981 3,42%3.42% 259259
Standard_DS12 — 2_v2Standard_DS12-2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 27,527.5 29 30529,305 1 2411,241 4,24%4.24% 441441
Standardowa_DS13_v2Standard_DS13_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 55,055.0 116 875116,875 1 2861,286 1,10%1.10% 203203
Standardowa_DS13_v2Standard_DS13_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 55,055.0 112 318112,318 1 3561,356 1,21%1.21% 504504
Standard_DS13 — 2_v2Standard_DS13-2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 55,055.0 29 10529,105 1 1541,154 3,97%3.97% 224224
Standard_DS13 — 2_v2Standard_DS13-2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 55,055.0 29 93629,936 1 7201,720 5,75%5.75% 483483
Standard_DS13 — 4_v2Standard_DS13-4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 55,055.0 56 99256,992 1 8141,814 3.18%3.18% 280280
Standard_DS13 — 4_v2Standard_DS13-4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 55,055.0 57 78157,781 2 1222,122 3,67%3.67% 427427
Standardowa_DS14_v2Standard_DS14_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 110,2110.2 224 149224,149 3 4503,450 1,54%1.54% 196196
Standardowa_DS14_v2Standard_DS14_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 110,2110.2 227 108227,108 1 2671,267 0,56%0.56% 504504
Standard_DS14 — 4_v2Standard_DS14-4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 22 110,2110.2 56 21156,211 2 1542,154 3,83%3.83% 189189
Standard_DS14 — 4_v2Standard_DS14-4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 110,2110.2 59 65159,651 2 5602,560 4,29%4.29% 518518
Standard_DS14 — 8_v2Standard_DS14-8_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 22 110,2110.2 112 280112,280 4 4304,430 3,95%3.95% 196196
Standard_DS14 — 8_v2Standard_DS14-8_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 110,2110.2 113 375113,375 1 4421,442 1,27%1.27% 511511
Standard_DS15_v2Standard_DS15_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2020 22 137,7137.7 279 359279,359 4 0324,032 1,44%1.44% 665665

Dv2 — ogólne obliczeniaDv2 - General Compute

(3/12/2019 6:53:48 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:53:48 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_D1_v2Standard_D1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 3.43.4 14 73014,730 663663 4,50%4.50% 385385
Standardowa_D1_v2Standard_D1_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 3.43.4 15 05715,057 1 3191,319 8,76%8.76% 322322
Standardowa_D2_v2Standard_D2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 6.86.8 29 39529,395 1 0731,073 3,65%3.65% 329329
Standardowa_D2_v2Standard_D2_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 6.86.8 29 56429,564 2 1452,145 7,26%7.26% 378378
Standardowa_D3_v2Standard_D3_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 13,713.7 58 15058,150 1 3401,340 2,30%2.30% 343343
Standardowa_D3_v2Standard_D3_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 13,713.7 57 82057,820 2 9442,944 5,09%5.09% 364364
Standardowa_D4_v2Standard_D4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 27,527.5 117 448117,448 1 6121,612 1,37%1.37% 308308
Standardowa_D4_v2Standard_D4_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 27,527.5 114 082114,082 3 3693,369 2,95%2.95% 399399
Standardowa_D5_v2Standard_D5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 55,055.0 226 370226,370 4 7224,722 2,09%2.09% 147147
Standardowa_D5_v2Standard_D5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 55,055.0 225 035225,035 5 0265,026 2,23%2.23% 119119
Standardowa_D5_v2Standard_D5_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 55,055.0 227 883227,883 3 2593,259 1,43%1.43% 441441
Standardowa_D11_v2Standard_D11_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 13,713.7 29 26029,260 1 0121,012 3,46%3.46% 308308
Standardowa_D11_v2Standard_D11_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 13,713.7 29 30629,306 1 7631,763 6,02%6.02% 399399
Standardowa_D12_v2Standard_D12_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 27,527.5 58 32258,322 1 3911,391 2,39%2.39% 329329
Standardowa_D12_v2Standard_D12_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 27,527.5 57 99957,999 3 5333,533 6,09%6.09% 371371
Standardowa_D13_v2Standard_D13_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 55,055.0 117 218117,218 1 5141,514 1,29%1.29% 329329
Standardowa_D13_v2Standard_D13_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 55,055.0 114 344114,344 3 3073,307 2,89%2.89% 378378
Standardowa_D14_v2Standard_D14_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 110,2110.2 224 348224,348 5 4775,477 2,44%2.44% 280280
Standardowa_D14_v2Standard_D14_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 110,2110.2 228 221228,221 2 7332,733 1.20%1.20% 427427
Standard_D15_v2Standard_D15_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2020 22 137,7137.7 281 494281,494 7 9767,976 2,83%2.83% 672672

Esv3 — zoptymalizowane pod kątem pamięci + Premium StorageEsv3 - Memory Optimized + Premium Storage

(3/12/2019 7:17:33 PM PBI 3897709)(3/12/2019 7:17:33 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_E2s_v3Standard_E2s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 15,715.7 20 95720,957 1,2001,200 5,73%5.73% 672672
Standardowa_E4s_v3Standard_E4s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 31,431.4 40 42040,420 1 9931,993 4,93%4.93% 672672
Standard_E4 — 2s_v3Standard_E4-2s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 31,431.4 20 77420,774 1 1331,133 5,45%5.45% 672672
Standardowa_E8s_v3Standard_E8s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 62,962.9 80 15380,153 3 3083,308 4,13%4.13% 665665
Standard_E8 — 2s_v3Standard_E8-2s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 62,962.9 21 17821,178 1 3341,334 6,30%6.30% 665665
Standard_E8 — 4s_v3Standard_E8-4s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 62,962.9 40 61440,614 2 2162,216 5,46%5.46% 672672
Standardowa_E16s_v3Standard_E16s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 125,9125.9 156 137156,137 2 1602,160 1,38%1.38% 672672
Standard_E16 — 4s_v3Standard_E16-4s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 125,9125.9 41 95041,950 2 3092,309 5,50%5.50% 637637
Standard_E16 — 8s_v3Standard_E16-8s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 125,9125.9 81 19681,196 3 1793,179 3,91%3.91% 658658
Standard_E20s_v3Standard_E20s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2020 11 157,4157.4 196 619196,619 1 3251,325 0,67%0.67% 672672
Standardowa_E32s_v3Standard_E32s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 22 251,9251.9 304 707304,707 5 7195,719 1,88%1.88% 672672
Standard_E32 — 8s_v3Standard_E32-8s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 22 251,9251.9 83 57683,576 3 6933,693 4,42%4.42% 672672
Standard_E32 — 16s_v3Standard_E32-16s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 22 251,9251.9 158 023158,023 4 3174,317 2,73%2.73% 672672
Standardowa_E64s_v3Standard_E64s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 425,2425.2 628 540628,540 3 9823,982 0,63%0.63% 4949
Standard_E64 — 16s_v3Standard_E64-16s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 22 425,2425.2 169 611169,611 3 2653,265 1,92%1.92% 4242
Standard_E64 — 32s_v3Standard_E64-32s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 22 425,2425.2 307 584307,584 3 5693,569 1,16%1.16% 5656

Eisv3-Memory opt + Premium Storage (izolowany)Eisv3 - Memory Opt + Premium Storage (isolated)

(4/11/2019 10:07:29 PM PBI 3897709)(4/11/2019 10:07:29 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_E64is_v3Standard_E64is_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 425,2425.2 627 745627,745 4 0624,062 0,65%0.65% 196196

EV3 — zoptymalizowane pod kątem pamięciEv3 - Memory Optimized

(3/12/2019 6:52:13 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:52:13 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_E2_v3Standard_E2_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 15,715.7 21 17121,171 1 7721,772 8,37%8.37% 693693
Standardowa_E4_v3Standard_E4_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 31,431.4 41 18141,181 3 1483,148 7,64%7.64% 700700
Standardowa_E8_v3Standard_E8_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 62,962.9 81 21181,211 5 0555,055 6,22%6.22% 700700
Standardowa_E16_v3Standard_E16_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 125,9125.9 158 152158,152 4 0334,033 2,55%2.55% 700700
Standard_E20_v3Standard_E20_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2020 11 157,4157.4 197 739197,739 2 7312,731 1,38%1.38% 693693
Standardowa_E32_v3Standard_E32_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 22 251,9251.9 307 286307,286 8 3538,353 2,72%2.72% 700700
Standardowa_E64_v3Standard_E64_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 425,2425.2 628 451628,451 9 2359,235 1,47%1.47% 707707

Eiv3 — zoptymalizowane pod kątem pamięci (izolowany)Eiv3 - Memory Optimized (isolated)

(3/12/2019 6:57:51 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:57:51 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_E64i_v3Standard_E64i_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 425,2425.2 625 855625,855 4 8814,881 0,78%0.78% 77
Standard_E64i_v3Standard_E64i_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6464 22 425,2425.2 629 151629,151 9 7569,756 1,55%1.55% 217217

Fsv2-COMPUTE + magazyn zoptymalizowanyFsv2 - Compute + Storage Optimized

(3/12/2019 6:51:35 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:51:35 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_F2s_v2Standard_F2s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 22 11 3.93.9 28 21928,219 1 8431,843 6,53%6.53% 700700
Standard_F4s_v2Standard_F4s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 44 11 7.87.8 53 91153,911 1 0021,002 1,86%1.86% 707707
Standard_F8s_v2Standard_F8s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 88 11 15,715.7 106 467106,467 1 1011,101 1,03%1.03% 707707
Standard_F16s_v2Standard_F16s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 1616 11 31,431.4 211 311211,311 1 7241,724 0,82%0.82% 707707
Standard_F32s_v2Standard_F32s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 3232 11 62,962.9 423 175423,175 4 3464,346 1,03%1.03% 707707
Standard_F64s_v2Standard_F64s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 6464 22 125,9125.9 829 537829,537 21 57421,574 2,60%2.60% 707707
Standard_F72s_v2Standard_F72s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 7272 22 141,7141.7 933 800933,800 26 78326,783 2,87%2.87% 707707

FS — zoptymalizowane pod kątem obliczeń i magazynuFs - Compute and Storage Optimized

(3/15/2019 12:12:51 AM PBI 3897709)(3/15/2019 12:12:51 AM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_F1sStandard_F1s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 1.91.9 14 55214,552 504504 3,46%3.46% 350350
Standardowa_F1sStandard_F1s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 1.91.9 14 78414,784 858858 5,80%5.80% 357357
Standardowa_F2sStandard_F2s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 3.93.9 28 66428,664 895895 3,12%3.12% 245245
Standardowa_F2sStandard_F2s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 3.93.9 29 18829,188 1 2281,228 4,21%4.21% 455455
Standardowa_F4sStandard_F4s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 7.87.8 57 19257,192 1 7001,700 2,97%2.97% 259259
Standardowa_F4sStandard_F4s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 7.87.8 57 41257,412 2 2152,215 3,86%3.86% 448448
Standardowa_F8sStandard_F8s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 15,715.7 117 008117,008 1 1391,139 0,97%0.97% 259259
Standardowa_F8sStandard_F8s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 15,715.7 112 610112,610 1 5951,595 1,42%1.42% 441441
Standardowa_F16sStandard_F16s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 31,431.4 225 444225,444 2 3282,328 1,03%1.03% 210210
Standardowa_F16sStandard_F16s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 31,431.4 228 919228,919 3 3803,380 1,48%1.48% 2828
Standardowa_F16sStandard_F16s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 31,431.4 227 015227,015 1 5431,543 0,68%0.68% 462462

F — Optymalizacja obliczeńF - Compute Optimized

(3/12/2019 6:53:59 PM PBI 3897709)(3/12/2019 6:53:59 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_F1Standard_F1 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 11 11 1.91.9 14 93714,937 593593 3,97%3.97% 350350
Standardowa_F1Standard_F1 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 11 1.91.9 15 46015,460 1 3261,326 8,58%8.58% 350350
Standardowa_F2Standard_F2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 11 3.93.9 29 32429,324 1 1961,196 4,08%4.08% 343343
Standardowa_F2Standard_F2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 22 11 3.93.9 29 29929,299 1 9081,908 6,51%6.51% 364364
Standardowa_F4Standard_F4 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 44 11 7.87.8 58 31458,314 1 2451,245 2,14%2.14% 364364
Standardowa_F4Standard_F4 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 11 7.87.8 58 28058,280 3 5813,581 6,14%6.14% 336336
Standardowa_F8Standard_F8 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 88 11 15,715.7 117 516117,516 1 4601,460 1,24%1.24% 308308
Standardowa_F8Standard_F8 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 88 11 15,715.7 114 361114,361 3 8683,868 3,38%3.38% 399399
Standardowa_F16Standard_F16 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 11 31,431.4 226 487226,487 4 1404,140 1,83%1.83% 154154
Standardowa_F16Standard_F16 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 22 31,431.4 226 683226,683 4 7234,723 2,08%2.08% 133133
Standardowa_F16Standard_F16 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1616 11 31,431.4 228 592228,592 2 3712,371 1,04%1.04% 392392

GS — zoptymalizowane pod kątem magazynuGS - Storage Optimized

(3/12/2019 10:22:33 PM PBI 3897709)(3/12/2019 10:22:33 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_GS1Standard_GS1 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 22 11 27,527.5 28 83528,835 2 2222,222 7,71%7.71% 287287
Standardowa_GS2Standard_GS2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 44 11 55,055.0 55 56855,568 3 1393,139 5,65%5.65% 287287
Standardowa_GS3Standard_GS3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 88 11 110,2110.2 106 567106,567 2 1882,188 2,05%2.05% 287287
Standardowa_GS4Standard_GS4 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 1616 11 220,4220.4 210 586210,586 4 1304,130 1,96%1.96% 287287
Standard_GS4-4Standard_GS4-4 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 44 11 220,4220.4 58 59858,598 2,6702,670 4,56%4.56% 287287
Standard_GS4-8Standard_GS4-8 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 88 11 220,4220.4 108 234108,234 2 3922,392 2,21%2.21% 287287
Standard_GS5Standard_GS5 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3232 22 440,9440.9 399 835399,835 8 6948,694 2,17%2.17% 287287
Standard_GS5-8Standard_GS5-8 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 88 22 440,9440.9 116 643116,643 2 3542,354 2,02%2.02% 287287
Standard_GS5-16Standard_GS5-16 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 1616 22 440,9440.9 210 984210,984 2 9952,995 1,42%1.42% 287287

G — Optymalizacja obliczeńG - Compute Optimized

(3/12/2019 10:23:51 PM PBI 3897709)(3/12/2019 10:23:51 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_G1Standard_G1 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 22 11 27,527.5 32 80832,808 2 6792,679 8,17%8.17% 287287
Standardowa_G2Standard_G2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 44 11 55,055.0 62 90762,907 4 4654,465 7,10%7.10% 287287
Standardowa_G3Standard_G3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 88 11 110,2110.2 113 471113,471 4 3464,346 3,83%3.83% 287287
Standardowa_G4Standard_G4 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 1616 11 220,4220.4 212 092212,092 2 8572,857 1,35%1.35% 287287
Standard_G5Standard_G5 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3232 22 440,9440.9 403 315403,315 6 9476,947 1,72%1.72% 273273

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)H - High Performance Compute (HPC)

(3/12/2019 10:50:51 PM PBI 3897709)(3/12/2019 10:50:51 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_H8Standard_H8 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 88 11 55,055.0 149 859149,859 734734 0,49%0.49% 175175
Standardowa_H8mStandard_H8m Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 88 11 110,2110.2 149 931149,931 657657 0,44%0.44% 147147
Standardowa_H16Standard_H16 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1616 22 110,2110.2 282 083282,083 6 7386,738 2,39%2.39% 8484
Standardowa_H16mStandard_H16m Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1616 22 220,4220.4 282 106282,106 7 0137,013 2,49%2.49% 8484
Standard_H16mrStandard_H16mr Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1616 22 220,4220.4 282 167282,167 6 8896,889 2,44%2.44% 8484
Standard_H16rStandard_H16r Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2667 V3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1616 22 110,2110.2 280 837280,837 6 5876,587 2,35%2.35% 8484

Lv2 — zoptymalizowane pod kątem magazynuLv2 - Storage Optimized

(3/14/2019 5:49:04 PM PBI 3897709)(3/14/2019 5:49:04 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_L8s_v2Standard_L8s_v2 AMD EPYC 7551 32 — procesor CoreAMD EPYC 7551 32-Core Processor 88 11 62,962.9 80 52880,528 404404 0,50%0.50% 119119
Standard_L16s_v2Standard_L16s_v2 AMD EPYC 7551 32 — procesor CoreAMD EPYC 7551 32-Core Processor 1616 22 125,9125.9 154 829154,829 3 7083,708 2,40%2.40% 119119
Standard_L32s_v2Standard_L32s_v2 AMD EPYC 7551 32 — procesor CoreAMD EPYC 7551 32-Core Processor 3232 44 251,9251.9 310 811310,811 7 7517,751 2,49%2.49% 119119
Standard_L64s_v2Standard_L64s_v2 AMD EPYC 7551 32 — procesor CoreAMD EPYC 7551 32-Core Processor 6464 88 503,9503.9 595 140595,140 14 57214,572 2,45%2.45% 112112
Standard_L80s_v2Standard_L80s_v2 AMD EPYC 7551 32 — procesor CoreAMD EPYC 7551 32-Core Processor 8080 1010 629,9629.9 773 171773,171 19 55919,559 2,53%2.53% 119119

LS — magazyn zoptymalizowany pod kątemLs - Storage Optimized

(3/12/2019 10:22:29 PM PBI 3897709)(3/12/2019 10:22:29 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_L4sStandard_L4s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 44 11 31,431.4 56 48856,488 2 9162,916 5,16%5.16% 287287
Standardowa_L8sStandard_L8s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 88 11 62,962.9 107 017107,017 2 3232,323 2,17%2.17% 287287
Standardowa_L16sStandard_L16s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 1616 11 125,9125.9 210 865210,865 3 6533,653 1,73%1.73% 280280
Standardowa_L32sStandard_L32s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3232 22 251,9251.9 399 963399,963 9 2549,254 2,31%2.31% 287287

M — zoptymalizowane pod kątem pamięciM - Memory Optimized

(4/11/2019 7:30:39 PM PBI 3897709)(4/11/2019 7:30:39 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_M8 — 2 MSStandard_M8-2ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 22 11 215,2215.2 22 60522,605 2929 0,13%0.13% 4242
Standard_M8 — 4 MSStandard_M8-4ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 44 11 215,2215.2 44 48844,488 183183 0,41%0.41% 4242
Standard_M16 — 4 MSStandard_M16-4ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 44 11 430,6430.6 44 45144,451 269269 0,61%0.61% 4242
Standard_M16 — 8msStandard_M16-8ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 88 11 430,6430.6 88 23888,238 1 2431,243 1,41%1.41% 4242
Standard_M32 — 8msStandard_M32-8ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 88 11 861,2861.2 88 52188,521 1 3531,353 1,53%1.53% 4242
Standard_M32 — 16msStandard_M32-16ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1616 11 861,2861.2 174 674174,674 3 1043,104 1,78%1.78% 4242
Standard_M64Standard_M64 Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 22 1 007,91,007.9 683 022683,022 11 92911,929 1,75%1.75% 4242
Standard_M64 — 16msStandard_M64-16ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1616 22 1 763,91,763.9 169 386169,386 4 7374,737 2,80%2.80% 4242
Standard_M64 — 32msStandard_M64-32ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 22 1 763,91,763.9 337 599337,599 4 7384,738 1,40%1.40% 4242
Standard_M64mStandard_M64m Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 22 1 763,91,763.9 677 466677,466 14 47814,478 2,14%2.14% 4242
Standardowa_M64msStandard_M64ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 22 1 763,91,763.9 675 342675,342 16 57716,577 2,45%2.45% 4242
Standard_M64sStandard_M64s Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 22 1 007,91,007.9 674 785674,785 15 98315,983 2,37%2.37% 4242
Standard_M128Standard_M128 Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 128128 44 2 015,92,015.9 1 334 2181,334,218 21 12621,126 1,58%1.58% 4242
Standard_M128 — 32msStandard_M128-32ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 44 3 831,13,831.1 334 873334,873 5 0055,005 1,49%1.49% 4242
Standard_M128 — 64msStandard_M128-64ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 44 3 831,13,831.1 667 808667,808 18 14518,145 2,72%2.72% 4242
Standard_M128mStandard_M128m Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 128128 44 3 831,13,831.1 1 335 8731,335,873 19 64219,642 1,47%1.47% 4242
Standard_M128msStandard_M128ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 128128 44 3 831,13,831.1 1 329 1511,329,151 24 29524,295 1,83%1.83% 4242
Standard_M128sStandard_M128s Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 128128 44 2 015,92,015.9 1 329 9231,329,923 20 11720,117 1,51%1.51% 4242
Standard_M16msStandard_M16ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1616 11 430,6430.6 174 686174,686 2 7042,704 1,55%1.55% 3535
Standard_M32lsStandard_M32ls Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 11 251,9251.9 344 069344,069 3 3723,372 0,98%0.98% 4242
Standard_M32msStandard_M32ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 11 861,2861.2 343 226343,226 4 8844,884 1,42%1.42% 8484
Standard_M32msStandard_M32ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 22 861,2861.2 336 526336,526 4 3964,396 1,31%1.31% 77
Standard_M32tsStandard_M32ts Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 3232 11 188,9188.9 341 112341,112 5 4915,491 1,61%1.61% 3535
Standard_M64lsStandard_M64ls Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 6464 22 503,9503.9 676 026676,026 18 07818,078 2,67%2.67% 4242
Standard_M8msStandard_M8ms Procesor Intel (R) Xeon (R) E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 88 11 215,2215.2 88 06688,066 1 3911,391 1,58%1.58% 4242

NCSv3 — procesor GPU włączonyNCSv3 - GPU Enabled

(3/21/2019 5:48:37 PM PBI 3897709)(3/21/2019 5:48:37 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_NC6s_v3Standard_NC6s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 66 11 110,2110.2 106 929106,929 353353 0,33%0.33% 4949
Standard_NC12s_v3Standard_NC12s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1212 11 220,4220.4 213 585213,585 875875 0,41%0.41% 4242
Standard_NC24rs_v3Standard_NC24rs_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 403 554403,554 6 7056,705 1,66%1.66% 4242
Standard_NC24s_v3Standard_NC24s_v3 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 403 874403,874 7 6037,603 1,88%1.88% 4242

NCSv2 — procesor GPU włączonyNCSv2 - GPU Enabled

(3/12/2019 11:19:19 PM PBI 3897709)(3/12/2019 11:19:19 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_NC6s_v2Standard_NC6s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 66 11 110,2110.2 107 115107,115 321321 0,30%0.30% 6363
Standard_NC12s_v2Standard_NC12s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1212 11 220,4220.4 213 814213,814 656656 0,31%0.31% 6363
Standard_NC24rs_v2Standard_NC24rs_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 401 728401,728 6 9956,995 1,74%1.74% 6363
Standard_NC24s_v2Standard_NC24s_v2 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 402 808402,808 7 9237,923 1,97%1.97% 6363

NC — procesor GPU włączonyNC - GPU Enabled

(3/12/2019 11:08:03 PM PBI 3897709)(3/12/2019 11:08:03 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_NC6Standard_NC6 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 66 11 55,055.0 102 211102,211 658658 0,64%0.64% 259259
Standardowa_NC12Standard_NC12 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 1212 11 110,2110.2 203 523203,523 2 2932,293 1,13%1.13% 259259
Standardowa_NC24Standard_NC24 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2424 22 220,4220.4 382 897382,897 8 7128,712 2,28%2.28% 259259
Standard_NC24rStandard_NC24r Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2424 22 220,4220.4 383 171383,171 9 1669,166 2,39%2.39% 259259

NDs — włączono procesor GPUNDs- GPU Enabled

(3/12/2019 11:19:10 PM PBI 3897709)(3/12/2019 11:19:10 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standard_ND6sStandard_ND6s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 66 11 110,2110.2 107 095107,095 353353 0,33%0.33% 6363
Standard_ND12sStandard_ND12s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1212 11 220,4220.4 212 298212,298 3 4573,457 1,63%1.63% 6363
Standard_ND24rsStandard_ND24rs Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 402 749402,749 7 8387,838 1,95%1.95% 5656
Standard_ND24sStandard_ND24s Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 2424 22 440,9440.9 401 822401,822 7 7767,776 1,94%1.94% 6363

NV — procesor GPU włączonyNV - GPU Enabled

(3/12/2019 11:08:13 PM PBI 3897709)(3/12/2019 11:08:13 PM pbi 3897709)

Rozmiar maszyny wirtualnejVM Size Procesor CPUCPU Procesorów wirtualnych vCPUvCPUs Węzły NUMANUMA Nodes Pamięć (GiB)Memory(GiB) Średni wynikAvg Score StdDevStdDev StdDev%StdDev% #Runs#Runs
Standardowa_NV6Standard_NV6 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 66 11 55,055.0 101 728101,728 2 0942,094 2,06%2.06% 259259
Standardowa_NV12Standard_NV12 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 1212 11 110,2110.2 203 903203,903 1 7241,724 0,85%0.85% 252252
Standardowa_NV24Standard_NV24 Procesor Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2424 22 220,4220.4 379 879379,879 8 7378,737 2,30%2.30% 259259

Informacje o poduwagiAbout CoreMark

Numery systemu Linux zostały obliczone przez uruchomienie w systemie Ubuntu .Linux numbers were computed by running CoreMark on Ubuntu. Dla opcji inuwaga została skonfigurowana liczba wątków ustawionych na liczbę wirtualnych procesorów CPU, a współbieżność ustawiona na PThreads.CoreMark was configured with the number of threads set to the number of virtual CPUs, and concurrency set to PThreads. Docelowa liczba iteracji została skorygowana na podstawie oczekiwanej wydajności, aby zapewnić środowisko uruchomieniowe co najmniej 20 sekund (zwykle znacznie dłużej).The target number of iterations was adjusted based on expected performance to provide a runtime of at least 20 seconds (typically much longer). Końcowy wynik przedstawia liczbę iteracji zakończonych podziałem przez liczbę sekund trwania testu.The final score represents the number of iterations completed divided by the number of seconds it took to run the test. Każdy test był uruchamiany co najmniej siedem razy na każdej maszynie wirtualnej.Each test was run at least seven times on each VM. Pokazane powyżej daty przebiegu testu.Test run dates shown above. Testy są uruchamiane na wielu maszynach wirtualnych w publicznych regionach platformy Azure, a maszyna wirtualna była obsługiwana w dniu uruchomienia.Tests run on multiple VMs across Azure public regions the VM was supported in on the date run. Seria podstawowa A i B (z możliwością szeregowania) nie jest wyświetlana, ponieważ wydajność jest zmienna.Basic A and B (Burstable) series not shown because performance is variable. Seria N nie jest pokazywana, ponieważ są skoncentrowane na procesorach GPU i nie mierzy wydajności procesora GPU.N series not shown as they are GPU centric and Coremark doesn't measure GPU performance.

Następne krokiNext steps

  • Aby uzyskać informacje na temat pojemności magazynu, szczegółów dysku i dodatkowych zagadnień związanych z wybieraniem rozmiarów maszyn wirtualnych, zobacz rozmiary maszyny wirtualnej.For storage capacities, disk details, and additional considerations for choosing among VM sizes, see Sizes for virtual machines.
  • Aby móc uruchamiać skrypty programu do uwagi na maszynach wirtualnych z systemem Linux, Pobierz pakiet skryptówprogramu.To run the CoreMark scripts on Linux VMs, download the CoreMark script pack.