Rozwiązywanie problemów z maszynami wirtualnymi z systemem Windows na platformie Azure

Dokumentacja dotycząca rozwiązywania problemów z maszynami wirtualnymi na platformie Azure.

Problemy z wydajnością maszyny wirtualnej

Przewodnik z instrukcjami