Maszyny wirtualne z systemem Windows na platformie Azure

Dokumentacja dotycząca tworzenia maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformie Azure oraz zarządzania nimi.