Dokumentacja bramy VPN

Dowiedz się, jak skonfigurować i utworzyć usługę Azure VPN Gateway oraz zarządzać nią. Utwórz zaszyfrowane połączenia z lokalizacji lokalnych do sieci wirtualnej obejmujące wiele lokalizacji lub utwórz zaszyfrowane połączenia między sieciami wirtualnymi.