Dokumentacja zapory aplikacji internetowej

Zapora aplikacji internetowej zapewnia centralną ochronę aplikacji internetowych przez typowymi atakami wykorzystującymi luki i lukami w zabezpieczeniach. Zaporę aplikacji internetowej można wdrożyć w usłudze Azure Application Gateway lub w usłudze Azure Front Door Service.