Dokumentacja usługi Cloud App SecurityCloud App Security Documentation

Obejmij swoje aplikacje w chmurze zabezpieczeniami klasy korporacyjnej dzięki usłudze Cloud App Security.Provide enterprise-grade security for your cloud apps with Cloud App Security. Nieważne, czy jesteś w chmurze, czy nie — Twoi pracownicy są.Whether or not you’re in the cloud, your employees are. Przenieś zabezpieczenia swoich systemów lokalnych na aplikacje w chmurze — zatwierdzone i niezatwierdzone — aby uzyskać lepszą widoczność, kompleksową kontrolę i zwiększoną ochronę przed problemami z bezpieczeństwem w chmurze.Bring the security of your on-premises systems to your cloud applications—both approved and unapproved—for deeper visibility, comprehensive controls, and enhanced protection against cloud security issues.


Kup terazBuy now