Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security, stan rozwiązywania problemówTroubleshooting Microsoft Cloud App Security status

Bieżący stan usługi Microsoft Cloud App Security można teraz sprawdzić, przechodząc status.cloudappsecurity.com lub bezpośrednio z poziomu portalu, klikając pomocy > Stan systemu.You can now check the current Microsoft Cloud App Security service status by going status.cloudappsecurity.com or directly from within the portal by clicking on Help>System status.

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.