Błąd niekrytyczny ML A2219ML Nonfatal Error A2219

Złe wyrównanie do przesunięcia w kodzie operacji unwindBad alignment for offset in unwind code

UwagiRemarks

Operand dla . ALLOCSTACK i . SAVEREG musi być wielokrotnością liczby 8.The operand for .ALLOCSTACK and .SAVEREG must be a multiple of 8. Operand dla . SAVEXMM128 i . SETFRAME musi być wielokrotnością 16.The operand for .SAVEXMM128 and .SETFRAME must be a multiple of 16.

Zobacz teżSee also

Komunikaty o błędach MLML error messages