' ' operatoraoperator ' '

Traktuje "tekst" jako ciąg.Treats 'text' as a string.

SkładniaSyntax

"tekst"'text'

Zobacz teżSee also

Odwołania operatorówOperators reference
MASM BNF, gramatykaMASM BNF Grammar