Klasa FrontEndPassFrontEndPass class

Zestaw SDK usługi Build Insights jest zgodny z programem Visual Studio 2017 lub nowszym.The C++ Build Insights SDK is compatible with Visual Studio 2017 and above. Aby zapoznać się z dokumentacją tych wersji, ustaw kontrolkę selektora wersji programu Visual Studio dla tego artykułu na visual Studio 2017 lub visual Studio 2019.To see the documentation for these versions, set the Visual Studio Version selector control for this article to Visual Studio 2017 or Visual Studio 2019. Znajduje się w górnej części spisu treści na tej stronie.It's found at the top of the table of contents on this page.

FrontEndPassKlasa jest używana z funkcjami MatchEvent, MatchEventInMemberFunction, MatchEventStacki MatchEventStackInMemberFunction .The FrontEndPass class is used with the MatchEvent, MatchEventInMemberFunction, MatchEventStack, and MatchEventStackInMemberFunction functions. Użyj go, aby dopasować zdarzenie FRONT_END_PASS .Use it to match a FRONT_END_PASS event.

SkładniaSyntax

class FrontEndPass : public CompilerPass
{
public:
    FrontEndPass(const RawEvent& event);
};

Elementy członkowskieMembers

Wraz z dziedziczonymi elementami członkowskimi z klasy bazowej CompilerPass FrontEndPass Klasa zawiera następujące elementy członkowskie:Along with the inherited members from its CompilerPass base class, the FrontEndPass class contains the following members:

KonstruktoryConstructors

FrontEndPassFrontEndPass

FrontEndPassFrontEndPass

FrontEndPass(const RawEvent& event);

ParametryParameters

wydarzenevent
Zdarzenie FRONT_END_PASS .A FRONT_END_PASS event.