Klasa konsolidatoraLinkerGroup class

Zestaw SDK usługi Build Insights jest zgodny z programem Visual Studio 2017 lub nowszym.The C++ Build Insights SDK is compatible with Visual Studio 2017 and above. Aby zapoznać się z dokumentacją tych wersji, ustaw kontrolkę selektora wersji programu Visual Studio dla tego artykułu na visual Studio 2017 lub visual Studio 2019.To see the documentation for these versions, set the Visual Studio Version selector control for this article to Visual Studio 2017 or Visual Studio 2019. Znajduje się w górnej części spisu treści na tej stronie.It's found at the top of the table of contents on this page.

LinkerGroupKlasa jest używana z funkcjami MatchEventStack i MatchEventStackInMemberFunction .The LinkerGroup class is used with the MatchEventStack and MatchEventStackInMemberFunction functions. Użyj go, aby dopasować grupy zdarzeń konsolidatora .Use it to match groups of LINKER events.

SkładniaSyntax

class LinkerGroup : public EventGroup<Linker>
{
public:
    LinkerGroup(std::deque<Linker>&& group);
};

Elementy członkowskieMembers

Wraz z dziedziczonymi elementami członkowskimi z klasy podstawowej eventObject <Linker> LinkerGroup Klasa zawiera następujące elementy członkowskie:Along with the inherited members from its EventGroup<Linker> base class, the LinkerGroup class contains the following members:

KonstruktoryConstructors

LinkerGroupLinkerGroup

KonsolidatorLinkerGroup

LinkerGroup(std::deque<Linker>&& group);

ParametryParameters

Groupgroup
Grupa zdarzeń konsolidatora .A group of LINKER events.