Klasa OptLBROptLBR class

Zestaw SDK usługi Build Insights jest zgodny z programem Visual Studio 2017 lub nowszym.The C++ Build Insights SDK is compatible with Visual Studio 2017 and above. Aby zapoznać się z dokumentacją tych wersji, ustaw kontrolkę selektora wersji programu Visual Studio dla tego artykułu na visual Studio 2017 lub visual Studio 2019.To see the documentation for these versions, set the Visual Studio Version selector control for this article to Visual Studio 2017 or Visual Studio 2019. Znajduje się w górnej części spisu treści na tej stronie.It's found at the top of the table of contents on this page.

OptLBRKlasa jest używana z funkcjami MatchEvent, MatchEventInMemberFunction, MatchEventStacki MatchEventStackInMemberFunction .The OptLBR class is used with the MatchEvent, MatchEventInMemberFunction, MatchEventStack, and MatchEventStackInMemberFunction functions. Użyj go, aby dopasować zdarzenie OPT_LBR .Use it to match an OPT_LBR event.

SkładniaSyntax

class OptLBR : public Activity
{
public:
    OptLBR(const RawEvent& event);
};

Elementy członkowskieMembers

Wraz z dziedziczonymi elementami członkowskimi z klasy podstawowej działania OptLBR Klasa zawiera następujących członków:Along with the inherited members from its Activity base class, the OptLBR class contains the following members:

KonstruktoryConstructors

OptLBROptLBR

OptLBROptLBR

OptLBR(const RawEvent& event);

ParametryParameters

wydarzenevent
Zdarzenie OPT_LBR .An OPT_LBR event.