Odwołanie BSCMAKE

Ostrzeżenie

Mimo że program BSCMAKE jest nadal instalowany z Visual Studio, nie jest już używany przez ideę . Od Visual Studio 2008 r. informacje o przeglądaniu i symbolach są automatycznie przechowywane w SQL Server pliku sdf w folderze rozwiązania.

Narzędzie Microsoft Browse Information Maintenance Utility (BSCMAKE.EXE) tworzy plik przeglądania informacji (bsc) z plików sbr utworzonych podczas kompilacji. Niektóre narzędzia innych firm używają plików bsc do analizy kodu.

Podczas kompilowania programu możesz automatycznie utworzyć plik z informacjami o przeglądaniu dla programu, używając narzędzia BSCMAKE do skompilowania pliku. Nie musisz wiedzieć, jak uruchomić BSCMAKE, jeśli tworzysz plik przeglądania informacji w środowisku Visual Studio deweloperskiej. Warto jednak przeczytać ten temat, aby poznać dostępne opcje.

Jeśli tworzysz program poza środowiskiem dewelopera, nadal możesz utworzyć niestandardowy .bsc, który można zbadać w środowisku. Uruchom program BSCMAKE dla plików sbr utworzonych podczas kompilacji.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko z wiersza polecenia Visual Studio Deweloper. Nie można uruchomić go z wiersza polecenia systemu lub z Eksplorator plików.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Zobacz też

Dodatkowe MSVC kompilacji