Odwołanie do biblioteki LIB

Menedżer biblioteki firmy Microsoft (LIB.exe) tworzy bibliotekę plików obiektów w formacie COFF (Common Object File Format) i zarządza nimi. Biblioteki LIB można również używać do tworzenia plików eksportu i importowania bibliotek w celu odwołania się do wyeksportowanych definicji.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko z Visual Studio wiersza polecenia. Nie można uruchomić go z wiersza polecenia systemu lub z Eksplorator plików.

Zobacz też

Dodatkowe MSVC kompilacji