Konwersje przypisań

W operacjach przypisania typ przypisywanej wartości jest konwertowany na typ zmiennej, która odbiera przypisanie. Język C umożliwia konwersje przez przypisanie między typami całkowitoprzecinkami i zmiennoprzecinkami, nawet jeśli informacje są utracone podczas konwersji. Używana metoda konwersji zależy od typów uczestniczących w przypisaniu, zgodnie z opisem w sekcji Zwykłe konwersje arytmetyczne i w poniższych sekcjach:

Kwalifikatorzy typów nie wpływają na możliwość konwersji, chociaż l-wartość nie może być używana po lewej const stronie przypisania.

Zobacz też

Konwersje typów