Atrybuty funkcjiFunction Attributes

Specyficzne dla firmy MicrosoftMicrosoft Specific

Opcjonalny atrybut-seq nieterminalu umożliwia wybranie konwencji wywoływania dla poszczególnych funkcji.The optional attribute-seq nonterminal allows you to select a calling convention on a per-function basis. Możesz również określić funkcje jako __fastcall lub __inline .You can also specify functions as __fastcall or __inline.

ZAKOŃCZENIE określonych przez firmę MicrosoftEND Microsoft Specific

Zobacz teżSee also

Definicje funkcji języka CC Function Definitions