fwidefwide

Niezaimplementowana.Unimplemented.

SkładniaSyntax

int fwide(
   FILE *stream,
   int mode;
);

ParametryParameters

produkcyjnestream
Wskaźnik do struktury pliku (ignorowany).Pointer to FILE structure (ignored).

wystmode
Nowa szerokość strumienia: wartość dodatnia dla znaku dwubajtowego, wartość ujemna dla Byte, zero, aby opuścić niezmieniony.The new width of the stream: positive for wide character, negative for byte, zero to leave unchanged. (Ta wartość jest ignorowana).(This value is ignored.)

Wartość zwracanaReturn Value

Ta funkcja właśnie zwraca tryb.This function currently just returns mode.

UwagiRemarks

Bieżąca wersja tej funkcji jest niezgodna ze standardem.The current version of this function does not comply with the Standard.

WymaganiaRequirements

FunkcjaFunction Wymagany nagłówekRequired header
fwidefwide <wchar.h>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zgodność.For more information, see Compatibility.