C28217C28217

Ostrzeżenie C28217: dla funkcji, liczba parametrów do adnotacji jest niezgodna z znalezionymi w plikuwarning C28217: For function, the number of parameters to annotation does not match that found at file

Adnotacje w bieżącym wierszu i w wierszu komunikatu są niespójne.The annotations on the current line and on the line in the message are inconsistent. Nie powinno to być możliwe, jeśli standardowe makra są używane do adnotacji; to ostrzeżenie nie jest oczekiwane podczas normalnego użytkowania.This should not be possible if the standard macros are being used for annotations; this warning is not expected to be seen in normal use.