_bstr_t — Funkcje członkowskie_bstr_t Member Functions

Aby uzyskać informacje o _bstr_t funkcjach składowych, zobacz _bstr_t Class.For information about _bstr_t member functions, see _bstr_t Class.

Zobacz teżSee also

Klasa _bstr_t_bstr_t Class