AsyncStatusInternal — WyliczenieAsyncStatusInternal Enumeration

Obsługuje infrastrukturę WRL i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.Supports the WRL infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

SkładniaSyntax

enum AsyncStatusInternal;

UwagiRemarks

Określa mapowanie między wyliczeniami wewnętrznymi dla stanu operacji asynchronicznych i Windows::Foundation::AsyncStatus wyliczenia.Specifies a mapping between internal enumerations for the state of asynchronous operations and the Windows::Foundation::AsyncStatus enumeration.

Elementy członkowskieMembers

_Created
Równoważne ::Windows::Foundation::AsyncStatus::CreatedEquivalent to ::Windows::Foundation::AsyncStatus::Created

_Started
Równoważne ::Windows::Foundation::AsyncStatus::StartedEquivalent to ::Windows::Foundation::AsyncStatus::Started

_Completed
Równoważne ::Windows::Foundation::AsyncStatus::CompletedEquivalent to ::Windows::Foundation::AsyncStatus::Completed

_Cancelled
Równoważne ::Windows::Foundation::AsyncStatus::CancelledEquivalent to ::Windows::Foundation::AsyncStatus::Cancelled

_Error
Równoważne ::Windows::Foundation::AsyncStatus::ErrorEquivalent to ::Windows::Foundation::AsyncStatus::Error

WymaganiaRequirements

Nagłówek: Async. hHeader: async.h

Przestrzeń nazw: Microsoft:: WRL::D etailsNamespace: Microsoft::WRL::Details

Zobacz teżSee also

Microsoft:: WRL::D etails — przestrzeń nazwMicrosoft::WRL::Details Namespace