Microsoft::WRL::Wrappers::Details — Przestrzeń nazwMicrosoft::WRL::Wrappers::Details Namespace

Obsługuje infrastrukturę WRL i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.Supports the WRL infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

SkładniaSyntax

namespace Microsoft::WRL::Wrappers::Details;

Elementy członkowskieMembers

KlasyClasses

NazwaName OpisDescription
Klasa SyncLockSyncLockT Class Reprezentuje typ, który może przyjmować lub udostępniać prawa własności do zasobu.Represents a type that can take exclusive or shared ownership of a resource.
Klasa SyncLockWithStatusTSyncLockWithStatusT Class Reprezentuje typ, który może przyjmować lub udostępniać prawa własności do zasobu.Represents a type that can take exclusive or shared ownership of a resource.

MetodyMethods

NazwaName OpisDescription
CompareStringOrdinal, MetodaCompareStringOrdinal Method Porównuje dwa określone HSTRING obiekty i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich położenie względne w kolejności sortowania.Compares two specified HSTRING objects and returns an integer that indicates their relative position in a sort order.

WymaganiaRequirements

Nagłówek: corewrappers. hHeader: corewrappers.h

Przestrzeń nazw: Microsoft:: WRL:: otoki::D etailsNamespace: Microsoft::WRL::Wrappers::Details

Zobacz teżSee also

Microsoft:: WRL:: Otoke — przestrzeń nazwMicrosoft::WRL::Wrappers Namespace