Swap — Funkcja (WRL)Swap Function (WRL)

Obsługuje infrastrukturę WRL i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.Supports the WRL infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

SkładniaSyntax

WRL_NOTHROW inline void Swap(
   _Inout_ T& left,
   _Inout_ T& right
);

ParametryParameters

lewymleft
Pierwszy argument.The first argument.

Kliknijright
Drugi argument.The second argument.

Wartość zwracanaReturn Value

UwagiRemarks

Wymienia wartości dwóch określonych argumentów.Exchanges the values of the two specified arguments.

WymaganiaRequirements

Nagłówek: Internal. hHeader: internal.h

Przestrzeń nazw: Microsoft:: WRL::D etailsNamespace: Microsoft::WRL::Details

Zobacz teżSee also

Microsoft:: WRL::D etails — przestrzeń nazwMicrosoft::WRL::Details Namespace