Błąd kompilatora C2168Compiler Error C2168

"Function": zbyt mało rzeczywistych parametrów dla wewnętrznej funkcji'function' : too few actual parameters for intrinsic function

Odwołanie do intrinsic funkcji ma za mało parametrów.A reference to an intrinsic function has too few parameters.