Błąd kompilatora C3295Compiler Error C3295

"#pragma pragma" może być używana tylko w zakresie globalnym lub przestrzeni nazw'#pragma pragma' can only be used at global or namespace scope

Niektóre dyrektywy pragma nie mogą być używane w funkcji.Some pragmas cannot be used in a function. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dyrektywy pragma i słowo kluczowe __pragma .See Pragma Directives and the __Pragma Keyword for more information.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C3295.The following sample generates C3295.

// C3295.cpp
int main() {
   #pragma managed   // C3295
}