Błąd kompilatora C3672Compiler Error C3672

wyrażenie pseudo-destruktora może być używane tylko jako część wywołania funkcjipseudo-destructor expression can only be used as part of a function call

Destruktor został wywołany nieprawidłowo.A destructor was called incorrectly. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz destruktory.For more information, see Destructors.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C3672.The following sample generates C3672.

// C3672.cpp
template<typename T>
void f(T* pT) {
   &pT->T::~T;   // C3672
   pT->T::~T();   // OK
};

int main() {
   int i;
   f(&i);
}