Ostrzeżenie kompilatora (poziom 4) C4202Compiler Warning (level 4) C4202

użyto niestandardowego rozszerzenia: "...": parametr prototypu w liście nazw jest niedozwolonynonstandard extension used : '...': prototype parameter in name list illegal

Definicja funkcji starego stylu zawiera argumenty zmiennych.An old-style function definition contains variable arguments. Te definicje generują błędy pod kątem zgodności ANSI (/za).These definitions generate an error under ANSI compatibility (/Za).

PrzykładExample

// C4202.c
// compile with: /W4
void func( a, b, ...)   // C4202
int a, b;
{}

int main()
{
}